Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl
 
Bespreekstukken met beraadslaging
Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.
 
Statenvoorstel 53/22 Benoeming derde plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten resterende statenperiode 2019-2023
De heer Van Hattem van de PVV is benoemd tot derde plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten voor de resterende periode 2019-2023
 
Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M104a-2022 Vergunningen, ingediend door SP, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks aangenomen. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie  M107-2022 Meldpunt lichthinder, ingediend door D66 en GroenLinks aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Statenvoorstel 66/22 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2022
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023 (Besluit I)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M114-2022 Beter benutten van bestaande bebouwing (B4), ingediend door VVD aangenomen. De fracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van CDA, SP, PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie 115a-2022 Boa's goed georganiseerd op pad, ingediend door VVD en CDA aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van Forum voor Democratie stemde tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M116a-2022 Oplossing voor de Beekse Brug, ingediend door CDA, VVD, SP, Forum voor Democratie, Groep De Bie, Lokaal Brabant en 50PLUS aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van GroenLinks stemde tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M119a-2022 Noodkreet NS-dienstregeling, ingediend door D66 aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, Groep Rutjens, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, GroenLinks, PVV, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M122a-2022 Voorrang biologische en natuur-inclusieve boeren, ingediend door D66 aangenomen. De fracties van VVD, SP, D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS stemden voor. De fracties van CDA, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M124-2022 In stand houden bereikbaarheid West-Brabant, ingediend door GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, 50PLUS en CDA aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD en PVV stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M125-2022 Verstedelijking in Land van Cuijk, ingediend door GroenLinks, CDA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, PVV, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen. De fractie van de PvdA stemde verdeeld.
 
Bij dit voorstel is motie M126a-2022 Stilstaan bij het slavernijverleden, ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA, SP, Partij voor de Dieren en D66 aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M130-2022 Datasets ontsluiten via data.overheid.nl, ingediend door PVV aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, GroenLinks, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van D66, PvdA en 50PLUS stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M132-2022 Inkoopregister Provincie Noord-Brabant, ingediend door PVV aangenomen. De fracties van CDA, SP, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, D66 en GroenLinks stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M136-2022 Brabantse taal, ingediend door PVV aangenomen. De fracties van CDA, SP, GroenLinks, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, D66, PvdA, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M138a-2022 De GIK is geen gok, ingediend door PvdA aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M142-2022 Behoudt busvervoer leerlingen Andel, ingediend door Groep De Bie aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD en 50PLUS stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M149-2022 Automaatje, ingediend door 50PLUS en Lokaal Brabant aangenomen. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, CDA, PVV, Groep Rutjens en Forum voor Democratie stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M170-2022 Meer kleinschalige woonvormen, ingediend door ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en 50PLUS aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens en Partij voor de Dieren stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M174a-2022 Stilstaan is geen optie, ingediend door VVD en PvdA aangenomen. De fracties van VVD, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van CDA, SP, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M176-2022 Met de Brabantse taal Brabander `raken`, ingediend door VVD, CDA, SP, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van D66 en Groep Rutjens stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M177-2022 Humaan handelen, ingediend door GroenLinks, CDA, D66, Partij voor de Dieren en SP aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M182-2022 Met minder dieren en minder investeringen voldoen aan emissienormen 2024, ingediend door Partij voor de Dieren aangenomen. De fracties van VVD, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van CDA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Bij dit voorstel is motie M184-2022 't Zand hoort bij Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van VVD, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 
Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2023 (Besluit II)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Partij voor de Dieren stemden tegen.
 
Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023: Twaalfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 (Besluit III)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Partij voor de Dieren stemden tegen.
 
Statenvoorstel 41/22 Begroting 2023: Eerste wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2022 (Besluit IV)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Partij voor de Dieren stemden tegen.
 
Voorstellen zonder beraadslaging
Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.
 
Statenvoorstel 73/22 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 4 november 2022 (periode 8 september 2022 tot en met 28 september 2022)

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 4 en 11 november 2022