Dagindeling

Bekijk de dagindeling. De openbare vergaderingen op de Themadag van 10 juni zijn ook terug te kijken.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 10 juni vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Natuur en Milieu
  Integrale bijeenkomst Statenvoorstel 14/22 nota Grondbeleid, Statenvoorstel 15/22 Strategische provinciale grondbank, Statenvoorstel 13/22 wijziging verordening treasury (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten gaan met elkaar en de gedeputeerde in debat en geven hun oordeel over de geagendeerde Statenvoorstellen.
 • Thema Ruimte
  Statenvoorstel 32/22 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west) en Statenvoorstel 22/22 Onteigening t.b.v. de realisatie van de provinciale inpassingsplannen ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)’ (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten gaan met elkaar en de gedeputeerde in debat en geven hun oordeel over de geagendeerde Statenvoorstellen.
 • Thema Natuur en Milieu
  Statenvoorstel 33/22 Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant 2023 (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten gaan met elkaar en de gedeputeerde in debat en geven hun oordeel over het geagendeerde Statenvoorstel.
 • Thema Ruimte
  Gebiedsontwikkeling Fellenoord: “participatie van de provincie in de gebiedsontwikkeling”, binnen ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’ (informerend)
  Middels een presentatie worden Provinciale Staten geïnformeerd over hoe het bestuurlijke besluitvormingsproces tot nu toe is verlopen. 
 • Thema Natuur en Milieu
  Gesprek met directeuren Omgevingsdiensten (informerend)
  De directeuren van de Brabantse Omgevingsdiensten (ODBN, ODZOB, OMWB) introduceren de diensten en lichten per dienst een aantal actuele onderwerpen toe. Vervolgens krijgen de woordvoerders de gelegenheid om in gesprek te gaan met de directeuren. 
 • Thema Bestuur en Financiën
  Frauderisicobeheersing (informerend)
  De accountant geeft een toelichting op soorten fraude en gaat in op de wijze hoe Provinciale Staten het toezicht hierop kunnen vormgeven. Vervolgens gaan Provinciale Staten met de accountant in gesprek over frauderisicobeheersing en hun rol hierin.  
 • Thema Energie
  Uitvoering Governance RES 1.0 (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de rol van, en de verhoudingen tussen, de gemeenten en de provincie binnen de Governance RES 1.0. 
 • Thema Natuur en Milieu
  Statenvoorstel 27/22 Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten gaan met elkaar en de gedeputeerde in debat en geven hun oordeel over het geagendeerde Statenvoorstel.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 7 juni 2022,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.  

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

 

Contact

Themadag 10 juni 2022

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.