Dagindeling

Bekijk de dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 1 juli zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 1 juli vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Natuur en Milieu
  Statenvoorstel 45/22 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Dwaallichten boven de Peel (Peelvenen) (informerend en oordeelsvormend)
  Statenleden kunnen vragen stellen aan de Zuidelijke Rekenkamer over het rapport Dwaallichten boven de Peel (Peelvenen). Daarna debatteren ze over het Statenvoorstel 45/22 Rapport ZRK, waarin wordt voorgesteld de aanbevelingen van de ZRK over te nemen. 
 • Thema Mobiliteit
  Statenvoorstel 37/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterde terminal (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 37/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterde terminal. 
 • Thema Landbouw
  Statenmededeling Uitvoeringsagenda Mest 80%-versie (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten krijgen gelegenheid om te reflecteren op de 80% versie van de Uitvoeringsagenda Mest. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten de definitieve versie van de uitvoeringsagenda vast. 
 • Thema Ruimte
  Statenmededeling Verstedelijkingsstrategie en -akkoorden stedelijk Brabant (oordeelsvormend)
  Tijdens deze geven Provinciale Staten hun oordeel over en hun input op de concepten voor de verstedelijkingsstrategie voor stedelijke Brabant en de 3 stedelijke regio’s West-Brabant West, Breda-Tilburg en ’s-Hertogenbosch. 
 • Thema Samenleving
  Samenbindende thema Brede Welvaart (informerend)
  Provinciale Staten worden aan de hand van de vragen: Wat is Brede Welvaart?, Hoe staat het ervoor met de brede welvaart in Brabant? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van Brede Welvaart? geïnformeerd over het thema. Daarnaast worden ze geïnformeerd over het proces om te komen tot een provinciale aanpak brede welvaart.   
 • Thema Ruimte
  Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Fellenoord: “participatie van de provincie in de gebiedsontwikkeling” (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten debatteren over de Statenmededeling Gebiedsontwikkeling Fellenoord: “participatie van de provincie in de gebiedsontwikkeling” 
 • Thema Natuur en Milieu
  Stikstofactualiteiten: Regeerakkoord en de hoofdlijnenbrief stikstof van de Minister voor Natuur en Stikstof (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over (samenhang en impact van) de ontwikkelingen in het stikstofdossier.  
 • Thema Natuur en Milieu
  VTH Opdracht 2023 (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om input aan Gedeputeerde Staten mee te geven voor de VTH-opdracht 2023 die zij gaan verstrekken aan de 3 Brabantse Omgevingsdiensten. 
 • Thema Energie
  Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Afkondiging transportschaarste door TenneT (informerend)
  Provinciale Staten spreken met gedeputeerde Spierings over de memo afkondiging van transportschaarste door Tennet. 

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 28 juni 2022,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.  

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

 

Contact

Themadag 1 juli 2022

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.