Dagindeling

Bekijk de aangepaste dagindeling. De vergaderingen zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 21 januari vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Natuur en Milieu
  Startnotitie beleidskader Milieu (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten krijgen gelegenheid richting en accenten mee te geven aan Gedeputeerde Staten ten behoeve van de opstelling van het beleidskader Milieu.
 • Thema Ruimte
  Statenvoorstel 67/21 Omgevings-verordening (oordeelvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 67/21 Omgevingsverordening Noord-Brabant.
 • Thema Natuur en Milieu
  Startnotitie beleidskader Natuur (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten krijgen gelegenheid om te reflecteren op de denkrichtingen uit de startnotitie en kunnen input leveren ten behoeve van de opstelling van het beleidskader Natuur.
 • Thema Ruimte
  Statenvoorstel 76/21 Rapport ZRK Ruimte voor Ruimte (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 76/21 Rapport ZRK Ruimte voor Ruimte.
 • Thema Natuur en Milieu     
  Statenvoorstel 79-21 2e Wijzigingsverordening Luchthavenbesluit Seppe (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 79/21 Tweede wijzigingsverordening luchthaven Seppe Noord-Brabant (Breda International Airport).
 • Thema Samenleving     
  Statenvoorstel 81/21 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening Safari Resort vastgoed BV (Libéma) (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over Statenvoorstel 81/21 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Safari Resort Vastgoed BV (Libéma) voor realisatie van Safari Resort Beekse Bergen fase II.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 18 januari 2022,12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Contact

Themadag 21 januari 2022