PS-vergadering 16 december 2022

De vergadering van Provinciale Staten van 16 december start om 9.30 uur. Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Op de agenda staan onder andere:

  • Debat over de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november jl. aanvaarde motie M174a-2022 Stilstaan is geen optie;
  • Statenvoorstel 80/22 Slotwijziging 2022;
  • Statenvoorstel 70/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake een geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Stichting Belevenispark Pukkemuk voor realisatie van een vakantiepark met bijbehorende centrale voorzieningen;
  • Statenvoorstel 82/22 Rapporten Zuidelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek informatieveiligheid provincie Noord-Brabant” en “Informatietoegankelijkheid provincie Noord-Brabant”;
  • Statenvoorstel 72/22 Actualisatie Businesscase Natuurnetwerk Brabant (NNB) / Groen Ontwikkelfonds (GOB);
  • Statenvoorstel 85/22 Vierde wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018;
  • Statenvoorstel 65/22 Wijziging verordeningen Reglementen voor de waterschappen;
  • Statenvoorstel 75/22 Tweede wijziging Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant;
  • Statenvoorstel 79/22 Bekrachtigen geheimhouding second opinion inzake het kredietrisico op de geldlening aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterde terminal.

Bekijk de volledige agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de stukken geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 13 december 12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie. 

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de vergadering geplaatst.

Word gast van de Staten

Wilt u een keer een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan. Meld u aan als gast van de Staten. U krijgt dan een rondleiding door het Provinciehuis en u woont de vergadering bij vanaf de publieke tribune.

Contact

PS-dag 16 december 2022