Deze video gaat over Provinciaal Jeugddebat
De deelnemers kregen zo inzicht in de vraagstukken over bijvoorbeeld jongerenparticipatie en ouderenhuisvesting, en trainden vaardigheden als debatteren en samenwerken. Aan het einde van de dag werden alle ideeën en oplossingen gepresenteerd aan Statenleden.