De agenda met de vergaderstukken en het overzicht van de stemmingen vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 17/22 Concept-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Bij dit voorstel is amendement A15-2022 Opnemen Memo Kringloopbemesting aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M24a-2022 Toekomst trotse jonge boeren en jonge ondernemers in de Agrofoodsector aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M26a-2022 Actief en reëel Grondbeleid om belangrijke transities te ondersteunen aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M27-2022 Vervroegd beroep op Rijksmiddelen voor Brabant aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M28-2022 Stimuleringsregelingen voor natuurinclusieve landbouw aangenomen. De fracties van CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, D66, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M29-2022 Omschakelfonds aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M33-2022 Tijdelijke vergunning mestbewerkers aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M44a-2022 Aandacht voor het sociale aspect van de landbouwtransitie aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.

 

Statenvoorstel 12/22 Ontwerp-Rijksinpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van CDA, SP, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen. De fracties van VVD, D66, Groep Rutjens en Groep De Bie stemden verdeeld. 

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 25/22 Tweede wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2022

Statenvoorstel 26/22 Aanwijzing vertegenwoordigers en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Interprovinciaal Overleg

Statenvoorstel 24/22 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 8 april 2022

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 8 april 2022