Dagindeling

Bekijk de dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 17 september vinden digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 17 september vinden onder andere de volgende digitale themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Bestuur en Financiën
  Sessie Ethiek (informerend)
  In deze sessie worden Provinciale Staten geïnformeerd over digitale transformatie, waaronder het gebruik van data, de techniek van het gebruik van algoritmes en bijbehorende ethische vraagstukken.
 • Thema Natuur en Milieu
  Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten gaan in gesprek met Gedeputeerde Staten over de mogelijke consequenties van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-RWP.
 • Thema Energie
  Programmeringsbijeenkomst Energie (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten wisselen in deze bijeenkomst met elkaar en de gedeputeerde van gedachten over het programmeringsdocument Economie, voorafgaand aan de behandeling van de Bestuursrapportage II-2021 en de Begroting 2022.
 • Thema Samenleving
  Afhandeling bezwaren professionele kunsten (informerend)
  Tijdens deze bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over de afhandeling van de bezwaren en de herbeoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van paragraaf 1 (Professionele kunsten 2021-2024) van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.
 • Thema Natuur en Milieu
  Programmeringsbijeenkomst Natuur (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten wisselen in deze bijeenkomst met elkaar en de gedeputeerde van gedachten over het programmeringsdocument Natuur, voorafgaand aan de behandeling van de Bestuursrapportage II-2021 en de Begroting 2022.
 • Thema Mobiliteit
  Programmeringsbijeenkomst Mobiliteit (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten wisselen in deze bijeenkomst met elkaar en de gedeputeerde van gedachten over het programmeringsdocument Mobiliteit, voorafgaand aan de behandeling van de Bestuursrapportage II-2021 en de Begroting 2022.
 • Thema Economie en Internationalisering
  Programmabijeenkomst Economie (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten wisselen in deze bijeenkomst met elkaar en de gedeputeerde van gedachten over het programmeringsdocument Economie, voorafgaand aan de behandeling van de Bestuursrapportage II-2021 en de Begroting 2022.
 • Thema Landbouw
  Brede bijeenkomst over mest (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten bespreken onderling, in het licht van de nog te verschijnen uitvoeringsagenda Mest behorende bij het beleidskader Landbouw en Voedsel, de volgende vraagstukken:
  - Wenselijkheid van grootschalige mestbewerkingslocaties
  - Overproductie van mest in verhouding tot mogelijkheden om deze op het land te verwerken

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Provinciale Staten vergaderen 17 september digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073 681 22 78. Wanneer u digitaal inspreekt moet de inspreekbijdrage dinsdag 14 september voor 12.00 uur worden aangeleverd aan de griffie via statengriffie@brabant.nl.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ geplaatst.

 

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.