Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 15 oktober vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 15 oktober vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Ruimte
  Aanbieding rapport Ruimte voor Ruimte door de Zuidelijke Rekenkamer (informerend)
  De Zuidelijke Rekenkamer presenteert in het kort de belangrijkste bevindingen en biedt haar rapport aan Provinciale Staten aan.
 • Thema Economie en Internationalisering
  Wensen en bedenkingenprocedure inzake deelneming in BrabantRing BV (informerend)
  Provinciale Staten ontvangen een toelichting en kunnen vragen stellen over het voorgenomen besluit tot deelname in de nieuwe verbonden partij BrabantRing B.V.
 • Thema Natuur en Milieu
  Luchthaven en Airparc Seppe (informerend)
  In deze bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over Luchthaven en Airparc Seppe aan de hand van de volgende 3 deelonderwerpen:
  - Loslaten luchtvaartgebondenheid Airparc Seppe
  - Omzetting geluidsruimte in het luchthavenbesluit
  - Werking van de CROSE
 • Thema Ruimte
  Wensen en bedenking inzake leenfaciliteit voor corporaties gemeente Bergeijk (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de (volkshuisvestelijke) context waarbinnen de leenfaciliteit aan de woningcorporaties Woningbelang en De Zaligheden wordt verstrekt en de rol die de Provincie heeft.
 • Thema Bestuur en Financiën
  Werkwijze provinciaal ontwikkelbedrijf (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over het Meerjarenperspectief (MJP) van het Ontwikkelbedrijf en de nieuwe berekeningssystematiek van het weerstandsvermogen van het Ontwikkelbedrijf.
 • Thema Natuur en Milieu (Landbouw)
  Veehouderij over de Vlaamse grens en de invloed daarvan op de Brabantse natuur en op het Brabantse natuur- en stikstofbeleid (oordeelsvormend)
  Statenleden gaan in deze bijeenkomst met elkaar en met Gedeputeerde Staten in gesprek over de gevolgen voor Brabant van de stikstofuitstoot van Vlaamse veehouderijen.    
 • Thema Mobiliteit
  Provinciaal inpassingsplan opwaardering Maaslijn (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Provinciaal inpassingplan opwaardering Maaslijn.    
 • Thema Economie en Internationalisering
  Uitvoeringsagenda versterking campussen (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten kunnen reflecteren op de Uitvoeringsagenda ‘Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen 2021-2023'. Zij kunnen aan Gedeputeerde Staten aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 12 oktober 2021,12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ geplaatst.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.