PS-dag 12 november 2021

De vergadering van Provinciale Staten van 5 november is halverwege de avond geschorst. De begrotingsbehandeling wordt voortgezet op vrijdag 12 november 9.30 uur en is live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themadag 19 november 2021

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 19 november vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 19 november vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Samenleving
  Startnotitie beleidskader Levendig Brabant (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten spreken over de startnotitie voor het beleidskader Levendig Brabant 2030.
 • Thema Ruimte
  Wensen en bedenking inzake leenfaciliteit voor corporaties gemeente Bergeijk (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten bespreken hun eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van een leenfaciliteit van €45 miljoen aan de woningcorporaties Woningbelang en De Zaligheden in de gemeente Bergeijk.
 • Thema Natuur en Milieu
  Beleidskader gezondheid (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Beleidskader Gezondheid 2021-2030.
 • Thema Ruimte     
  Oprichting Stichting Campus Ontwikkelings Organisatie ‘COO’ ten behoeve van de Brainport Industrie Campus ‘BIC’ (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten bespreken hun eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen de Stichting Campus Ontwikkelings Organisatie Brainport Industries Campus op te richten.
 • Thema Natuur en Milieu  
  Regionaal Water en bodemprogramma (RWP) 2022-2027 (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027.
 • Thema Energie     
  Transportschaarste en regie in Noord-Brabant (informerend)
  Provinciale Staten worden op hun verzoek verder geïnformeerd over de keuzes rondom transportschaarste op het elektriciteitsnetwerk.
 • Thema Economie en Internationalisering
  Wensen en bedenkingenprocedure inzake deelneming in BrabantRing BV (informerend)
  Provinciale Staten bespreken hun eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van het voornemen tot deelneming in BrabantRing BV.
 • Thema Natuur en Milieu     
  Markdal en Markhoeve (informerend)
  Provinciale Staten worden op hun verzoek geïnformeerd over de situatie rondom het Markdal en de Markhoeve.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Bij een digitale bijeenkomst kan er digitaal worden ingesproken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. Bij een fysieke bijeenkomst is er, naast de mogelijkheid om digitaal in te spreken, ook een mogelijkheid om fysiek in te spreken.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 16 november 2021,12.00 uur aanmelden als inspreker onder aanlevering van uw inspreekbijdrage.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ geplaatst.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.