Dagindeling 25 juni 2021

Bekijk de aangepaste dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 25 juni vinden digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 25 juni vinden onder andere de volgende digitale themabijeenkomsten plaats:

Thema Natuur en Milieu
Opdracht VTH (oordeelsvormend)
Provinciale Staten kunnen input aan Gedeputeerde Staten meegeven voor de VTH-opdracht 2022 die zij gaan verstrekken aan de 3 Brabantse Omgevingsdiensten.

Thema Economie en Internationalisering
Wensen en bedenkingenprocedure Fondsversterking BOM – Capital I (oordeelsvormend)
Provinciale Staten kunnen hun oordeel geven over het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten tot co-financiering in het kader van het noodpakket Banen en Economie van het Rijk en de daarmee samenhangende agiostorting van 22,5 miljoen euro in BOM Capital I.

Thema Mobiliteit
Verkeersveiligheid Noord-Brabant (informerend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) Verkeersveiligheid in Noord -Brabant en het rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de verkeersveiligheid in Brabant.

Thema Ruimte
Financiering vervangende nieuwbouw Pivot Park (informerend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voorgenomen investering van Gedeputeerde Staten, om een lening te verstrekken aan Pivot Park ten behoeve van de nieuwbouw van het gebouw “Grizzly”.

Thema Natuur en Milieu
Meerjarenprogramma SSIB 2021-2023 (oordeelsvormend)
Provinciale Staten krijgen gelegenheid om te reflecteren op het meerjarenprogramma SSIB.

Thema Bestuur en Financiën
Verordening Treasury (oordeelsvormend)
Provinciale Staten kunnen hun oordeel geven over de verordening Treasury.

Thema Economie en Internationalisering
Uitvoeringsagenda Toekomstbestendige clusters en triple
helix
(Oordeelsvormend)
Provinciale Staten kunnen reflecteren op de uitvoeringsagenda en de daarin opgenomen doelen, streefwaarden en indicatoren en de beoogde inzet van middelen. Daarnaast kunnen ze aandachtspunten meegeven bij de verdere uitvoering van de uitvoeringsagenda.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audioverslag gemaakt, dat u later kunt terugluisteren.

Inspreken

Provinciale Staten vergaderen 25 juni digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073 681 22 78. Wanneer u digitaal inspreekt moet de inspreekbijdrage dinsdag 22 juni voor 12.00 uur worden aangeleverd aan de griffie via statengriffie@brabant.nl.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Themadag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.