Statendag 22 januari 2021

Extra PS-vergadering vrijdag 22 januari 2021

Op verzoek van fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie-SGP vindt vrijdag 22 januari een extra vergadering van Provinciale Staten plaats. Op de agenda staat de duiding van de nieuwe politieke situatie in Provinciale Staten, nadat 3 leden van de fractie van Forum voor Democratie als zelfstandige fractie verder gaan, en de daarbij behorende e-mail van de fractievoorzitter van de VVD met een nadere verklaring namens de 5 coalitiepartijen.

De vergadering vindt digitaal plaats op 22 januari om 09.30 uur. De aangepaste dagindeling en de agenda treft u hierbij aan. De reguliere vergadering van Provinciale Staten vangt om 13.30 uur aan.

Deze vergadering is live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive. U kunt de vergadering ook later terugkijken.

Statendag 29 januari 2021

Dagindeling 29 januari 2021

De op vrijdagochtend 22 januari geplande themabijeenkomsten worden verplaatst naar vrijdagmiddag 29 januari. Bekijk de voorlopige dagindeling.

Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten op 29 januari digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website https://www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 29 januari vinden onder andere de volgende digitale themabijeenkomsten plaats:

Thema Ruimte
Brabantse Omgevingsverordening (informerend en oordeelsvormend)
Gedeputeerde Staten vragen input aan Provinciale Staten voor de vaststelling van de Brabantse Ontwerp-Omgevingsverordening.

Thema Natuur en Milieu
Regionaal Water en Bodem Programma 2020-2027 (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het (ontwerp) Regionaal Water en Bodem Programma 2020 -2027 (RWP). Vervolgens gaan de woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Smit in gesprek over het contourendocument en het ontwerp RWP en kunnen ze input mee geven voor van het ontwerp RWP dat in februari door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld.

Thema Samenleving
Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport (oordeelsvormend)
Ter voorbereiding op de besluitvorming over het nieuwe Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2022 gaan de woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Van Pinxteren in gesprek.

Thema Bestuur en Financiën
Correctief bindend referendum (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst worden Provinciale Staten door Prof. dr. Frank Hendriks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde, geïnformeerd over het correctief bindend referendum en de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Bekijk de stukken van de vergadering.

Inspreken?

Wilt u nog inspreken voor de bijeenkomsten van 29 januari dan kunt u zich tot dinsdag 26 januari 12.00 uur aanmelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278.

Provinciale Staten vergaderen op 29 januari digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.


Contact

Statendag 22 en 29 januari 2021

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.