Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl. Het overzicht van de stemmingen vindt u op noord-brabant.stateninformatie.nl

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel 75/21 Slotwijziging 2021
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen. De fractie van de VVD stemde verdeeld.
 • Statenvoorstel 74/21 Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380kV Oost
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.
 • Statenvoorstel 22/21 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan Tongelreep
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.
 • Statenvoorstel 69/21 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het Provinciaal Inpassingsplan Ulvenhoutse bos
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Statenvoorstel 80/21 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer
 • Statenvoorstel 82/21 Derde wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten 2018
 • Statenvoorstel 78/21 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Statenvergadering 17 december 2021

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 17 december 2021

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.