Statendag 25 september 2020

Dagindeling

Bekijk de dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten plaats zonder publiek. Ze zijn wel live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 25 september vinden onder andere de volgende bijeenkomsten plaats:

Thema Natuur en Milieu
Nadere uitwerking realisatie faunapassages (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de prioritering en aanpak van het provinciale beleid. Vervolgens gaan de woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Lemkes in gesprek over de aanpak van ontsnippering van faunapassages.

Thema Bestuur en Financiën
Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst zal Berenschot de resultaten van de tussenevaluatie toelichten en zal de ZRK hier een reflectie op geven. Statenleden kunnen informerende vragen stellen aan beiden en aan de Brabantse leden van de programmaraad. De programmaraad zal op 14 oktober een standpunt innemen over de tussenevaluatie en deze vervolgens aan Provinciale Staten aanbieden.

Thema Samenleving
Nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport (informerend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het proces om te komen tot een nieuw beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021 – 2023 en een nieuw beleidskader 2030 voor cultuur, sport, recreatie en toerisme. Vervolgens kunnen de woordvoerders input geven voor de nieuwe beleidskaders.

Thema Energie
RES (informerend en oordeelsvormend)
Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 11 september.

Corona bijpraatuur
Tijdens deze digitale bijeenkomst worden de Statenleden door gedeputeerde Van Gruijthuijsen als coördinerend portefeuillehouder Coronacrisis meegenomen in de actualiteiten rondom Corona en kunnen de woordvoerders informerende vragen stellen.

Van de vergaderingen wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Bekijk de stukken van de Statendag

Afscheid Wim van de Donk

In de plenaire vergadering om 13.30 uur nemen Provinciale Staten afscheid van Wim van de Donk. Voor de laatste keer zal hij als commissaris van de Koning plaatsnemen in de tijdelijke Statenzaal. U kunt live meekijken via www.brabant.nl/pslive.

Op zondag 27 september besteedt Omroep Brabant aandacht aan dit afscheid. Tijdens een live uitzending om 16.00 uur kijkt de omroep met Wim van de Donk terug op alle bijzondere momenten uit zijn periode als commissaris.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 25 september? Dat kan door een mail, brief of videoboodschap te richten aan Provinciale Staten. U kunt deze aan de griffie sturen tot dinsdag 22 september 12.00 uur.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

 

 

 

Contact

Statendag 25 september 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.