Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten plaats zonder publiek. Ze zijn wel live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 11 september vinden onder andere de volgende bijeenkomsten plaats:

Corona bijpraatuur
Tijdens deze digitale bijeenkomst worden de Statenleden door gedeputeerde Van Gruijthuijsen als coördinerend portefeuillehouder Coronacrisis meegenomen in de actualiteiten rondom Corona en kunnen de woordvoerders informerende vragen stellen.

Thema Energie
RES (informerend en oordeelsvormend)
Statenleden krijgen een toelichting op de concept RES’en (Regionale Energie Strategie). De leden van Provinciale Staten worden geconsulteerd over de bestuurlijke opvatting van Gedeputeerde Staten over de RES van Metropool Eindhoven (MRE) en kunnen input geven voor het vervolgtraject richting RES 1.0.

Thema Mobiliteit
Startdocument Koers Mobiliteit (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze digitale bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over het Startdocument Koers Mobiliteit en de opbrengst van de dialoog met externe partners. Vervolgens gaan de woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Van der Maat hierover in gesprek, zodat Provinciale Staten richtinggevende kaders kunnen meegeven voor de verdere uitwerking van de Koers Mobiliteit.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Statenvergadering

Om 13:30 start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Voortzetting van de geschorste vergadering van 3 juli 2020 
  • Beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer Renze Bergsma
  • Afscheid Statenlid de heer John Bankers
  • Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024
  • Statenvoorstel 71/20 Vaststellen Herstelbesluit Windenergie

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Provinciale Staten vergaderen op 11 september in het provinciehuis. Omdat zij fysiek vergaderen, zijn insprekers welkom om in het provinciehuis te komen inspreken. Insprekers kunnen er ook voor kiezen een digitale bijdrage te leveren. Voor digitale bijeenkomsten geldt dat insprekers een digitale bijdrage leveren. Dit is mogelijk door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 8 september 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Contact

Statendag 11 september 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.