Besluitenlijst  Provinciale Staten 11 september 2020

Op 3 juli besloot Provinciale Staten haar vergadering te schorsen tot 11 september 2020. Op 11 september stemden Provinciale Staten in met onderstaand voorstel.

Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Onderstaande voorstellen zijn bij acclamatie aangenomen.
Ontwerpbesluit 61/20 Lijst ingekomen stukken periode 7 mei 2020 tot en met 3 juni 2020
Ontwerpbesluit 58/20 Notulen van de PS vergadering 8 mei 2020
Ontwerpbesluit 60/20 Notulen van de PS vergadering 15 mei 2020


Bespreekstukken met stemming

Statenvoorstel 62/20 Middelen voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland voor de jaren 2022-2024
Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, PvdA en PVV stemden tegen.

Statenvoorstel 71/20 Vaststellen Herstelbesluit Windenergie A16
Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden. Ze zijn bij acclamatie aangenomen.

Ontwerpbesluit 68/20 Lijst ingekomen stukken periode 4 juni 2020 tot en met 19 augustus 2020
Ontwerpbesluit 65/20 Notulen PS-vergadering 5 juni 2020
Ontwerpbesluit 69/20 Notulen PS-vergadering 19 juni 2020
Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 11 september 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.