Dagindeling

Bekijk de dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 9 oktober vinden onder andere de volgende bijeenkomsten plaats:

Corona bijpraatuur
Tijdens deze digitale bijeenkomst worden de Statenleden door gedeputeerde Van Gruijthuijsen als coördinerend portefeuillehouder Coronacrisis meegenomen in de actualiteiten rondom Corona en kunnen de woordvoerders informerende vragen stellen.

Thema Mobiliteit
Smart Mobility (informerend)
Statenleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility en het gebruik van mobiliteitsdata.

Thema Economie en Internationalisering
Beleidskader Economie 2030 (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over het nieuwe Beleidskader Economie 2030. Hierna gaan zij hierover met elkaar en met gedeputeerde Van Gruijthuijsen in gesprek.

Thema Natuur en Milieu
Actualiteit stikstof (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de actualiteiten in het stikstofdossier. Aan bod komen onder andere extern salderen en verleasen. Ook bespreken ze de voortgang van de gebiedsaanpak stikstof, uitwerking van het provinciaal beleid en de uitvoering van aangenomen moties.

Thema Bestuur en Financiën
Algemene Vergadering Interprovinciaal overleg (IPO) (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de IPO-begroting. En over de nieuwe opzet van de planning & controlcyclus en de begrotingsopzet van het IPO, de begroting 2021 en de Versterkte samenwerking tussen IPO-bestuur en AV. Provinciale Staten kunnen aandachts- en discussiepunten meegeven aan de Brabantse leden van het IPO-AV.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Bekijk de stukken van de Statendag.

Inspreken

Provinciale Staten vergaderen op 9 oktober digitaal. Voor digitale bijeenkomsten geldt dat insprekers een digitale bijdrage kunnen leveren. Dit is mogelijk door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 6 oktober 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.