Voorstellen met beraadslaging

Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP en PVV stemden tegen.

Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, PvdA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, GroenLinks, PVV en 50PLUS stemden tegen. De partij voor de Dieren stemde verdeeld; 1 stem voor en 1 stem tegen.

Bij dit Statenvoorstel werden twee moties aangenomen:

Motie M152 ‘Slimme en meetbare KPI’s Economische Visie’, ingediend door Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties D66 en GroenLinks stemden tegen.

Motie M158 ‘Gouden Cirkel’, ingediend door D66, ChristenUnie-SGP, SP en PvdA
De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, PVV en 50PLUS stemden tegen.

Statenvoorstel 66/20 Inpassingsplan “Kempenland-West, omgeving De Utrecht”
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Bij dit voorstel werd Motie M162a ‘Onderzoek beperking onttrekking grondwater’ aangenomen. De motie werd ingediend door de fracties GroenLinks, 50PLUS, SP, D66 en PvdA. De fracties Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD en PVV stemden tegen. De fractie CDA stemde verdeeld met vijf stemmen voor en 1 stem tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaand voorstel heeft geen beraadslaging plaatsgevonden. Het voorstel is bij acclamatie aangenomen.

Ontwerpbesluit 78/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2020

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 16 oktober 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.