Dagindeling

Bekijk de dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 27 november vinden onder andere de volgende digitale themabijeenkomsten plaats:

Thema Natuur & Milieu
Bespreking uitvoeringsagenda Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voorgenomen inhoud van de BOS en over de input van partners hierop. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om te reageren op de inhoud en aandachtspunten mee te geven ten behoeve van de verdere uitwerking van de BOS.

Thema Samenleving
Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport (oordeelsvormend)
Tijdens dit vervolg op de themabijeenkomst van 25 september krijgen Provinciale Staten de gelegenheid om input te leveren voor het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport.

Thema Ruimte
Implementatie Omgevingsverordening (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om de onderwerpen grondwater, geluid en omgevingskwaliteit binnen de Omgevingsverordening beter te doorgronden en politiek te bespreken.

Thema Natuur & Milieu
Aanbieden ZRK rapport VTH bij risicobedrijven in Moerdijk (informerend)
De zuidelijke Rekenkamer biedt haar rapport Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk formeel aan Provinciale Staten aan en geeft een toelichting op haar bevindingen. Daarna krijgen Provinciale Staten de gelegenheid informatieve vragen te stellen.

Van de vergadering wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Statenvergadering

Om 13:30 start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 79/20 Interim Omgevingsverordening – regelwijziging 2
  • Statenvoorstel 77/20 Toestemming PS tot wijziging GR OMWB
  • Statenvoorstel 75/20 EVZ: actualisatie van de EVZ opgave
  • Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Inspreken

Provinciale Staten vergaderen op 27 november digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl  of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 24 november 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.