Foto: provinciehuis door Olaf Smit

Agenda en stukken zijn hier terug te vinden.

Voorstellen met beraadslaging

• Statenvoorstel 80/20 Beleidskader Mobiliteit: ‘Koers 2030’

Dit besluit is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Bij dit voorstel zijn onderstaande moties aangenomen:

Motie M165 ‘Snelfietspaden’, ingediend door D66, PvdA, SP en VVD.
De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties GroenLinks en PVV stemden tegen.

Motie M170 ‘Erover of eronder!’, ingediend door PvdA, VVD, D66, SP
Deze motie is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden. Het voorstel is bij acclamatie aangenomen.

  • Ontwerpbesluit Statenvoorstel 70/20 Notulen PS-vergadering 3 juli 2020 (inclusief de na de schorsing voortgezette vergadering op 11 september 2020)    
  • Ontwerpbesluit Statenvoorstel 83/20 Notulen PS-vergadering 25 september 2020
  • Ontwerpbesluit Statenvoorstel 84/20 Lijst Ingekomen Stukken periode 17 september 2020 tot en met 14 oktober 2020

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 6 november 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.