Foto: provinciehuis door Olaf Smit

Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief 3 aangenomen moties, die Provinciale Staten op 27 november hebben genomen. De stukken vindt u hier.

Bekijk de volledige stemming.

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 79/20 Vaststelling Interim omgevingsverordening- regelwijziging 2
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Bij dit voorstel werden de volgende moties aangenomen:

Motie M240a-2020 Green Deal Kalverhouderij, ingediend door D66, PvdA en ChristenUnie-SGP.
De fracties van Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen. De fractie VVD stemde verdeeld met 9 stemmen voor en 1 stem tegen.

Motie M245-2020 Toekomstperspectief voor boeren en natuur, ingediend door ChristenUnie-SGP en 50PLUS.
De fracties van VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren stemde tegen.

Motie M246-2020 Aan emissiereductienormen voldoen met minder dieren, ingediend door Partij voor de Dieren.
Deze motie is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 77/20 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.
 • Statenvoorstel 90/20 Herbenoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer
 • Statenvoorstel 85/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2020
 • Statenvoorstel 81/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 september 2020
 • Statenvoorstel 86/20 Addendum notulen PS vergadering 11 september 2020
 • Statenvoorstel 93/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 27 november 2020

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 27 november 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.