Hieronder treft u een overzicht aan van alle besluiten, inclusief 20 aangenomen moties die Provinciale Staten op 13 november 2020 hebben genomen.

Stukken inclusief alle ingediende moties zijn hier te vinden. Klik op het vinkje van agendapunt 3.2.1 om de stukken in beeld te krijgen.

De volledige stemming is in te zien via: https://noord-brabant.stateninformatie.nl/ 
Klik op Provinciale Staten 13-11-2020 en klik de vinkjes open om de stemming in beeld te krijgen.

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben onderstaande voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021, vastgesteld besluit I
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, GroenLinks, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021, vastgesteld besluit II: heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2021
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen. De fractie 50PLUS stemde verdeeld met 1 stem voor en 1 stem tegen.

Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021, vastgesteld besluit III: tiende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen. De fractie SP stemde verdeeld met 4 stemmen voor en 1 stem tegen.

Bij de begroting zijn onderstaande moties aangenomen: 

Motie M176a ‘Onderzoek effecten klimaatverandering op de Brabantse natuur’, ingediend door VVD, Forum voor Democratie en 50PLUS
De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, D66, GroenLinks en PvdA stemden tegen.

Motie M177 ‘Jaarlijkse online campagne 'weerbaar tegen criminaliteit', ingediend door VVD, 50PLUS, CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, PvdA en D66
De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie Forum voor Democratie stemde tegen. De fractie SP stemde verdeeld met 4 stemmen tegen en 1 stem voor.

Motie M180 ‘Toekomstbestendig investeren in Brabant’, ingediend door VVD, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, PvdA, SP en D66
De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie en PVV stemden tegen.

Motie M181 ‘Stages zijn noodzaak’, ingediend door D66 en PvdA
De facties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie Forum voor Democratie stemde tegen.

Motie M185a ‘Heroverwegen basissubsidie organisaties’ ingediend door Forum voor Democratie

De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, D66, GroenLinks, PvdA en Lokaal Brabant stemden tegen.

Motie 188 ‘Inbedding Samenlevingsopgaven’, ingediend door CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66 en 50PLUS
De fracties CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, Forum voor Democratie en PVV stemden tegen.

Motie M189 ‘Wonen in kleine kernen’, ingediend door CDA, PvdA, ChristenUnie-DGP, Lokaal Brabant en GroenLinks
De fracties Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie VVD stemde tegen.

Motie M197 ‘Meer Meetpunten voor Brabant’, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, D66 en SP
De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie Forum voor Democratie stemde tegen.

Motie M202 ‘Geboortepapieren van Brabant’, ingediend door PVV

De fracties Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD en SP stemden tegen. De fractie PvdA stemde verdeeld met 1 stem voor en 2 stemmen tegen.

Motie M216 ‘Innovatieve oplossingen tegen blauwalg’, ingediend door PVV Noord-Brabant
De fracties Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PVV, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, SP, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen.

Motie M220 ‘Een robuust, veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem in Brabant’, ingediend door 50PLUS en Forum voor Democratie
De fracties Forum voor Democratie, GroenLinks (mevrouw Roijackers heeft zich onthouden van stemming), PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, SP en D66 stemden tegen. De fractie CDA stemde verdeeld met 6 stemmen voor en 1 stem tegen.

Motie M222 ‘Landbouw is economie’, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, D66 en PvdA

De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie en PVV stemden tegen.

Motie M223 ‘Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse dieren’, ingediend door Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV Noord-Brabant, VVD, SP en PvdA

De fracties VVD, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties CDA en Lokaal Brabant stemden tegen.

Motie M224 ‘Faunabeschermende maatregelen bij windturbines’, ingediend door Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en PvdA
De fracties Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, CDA en Lokaal Brabant stemden tegen.

Motie M226 ‘Zet vol in op gebruik Europese Fondsen voor Isolatie’, ingediend door Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en D66
De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie en PVV stemden tegen.

Motie M228B ‘Goed opdrachtgeverschap in Coronatijd’, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie, PvdA en SP
Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie M233a ‘Betaalbare woningen ook echt betaalbaar’, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant en SP

De fracties SP, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, Forum voor Democratie en D66 stemden tegen. De fractie CDA stemde verdeeld met 6 stemmen voor en 1 stem tegen.

Motie M234a ‘Voorrang voor zon op dak’, ingediend door ChristenUnie-SGP, VVD, Forum voor Democratie, Lokaal Brabant en 50PLUS
De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, D66, GroenLinks, PVV en PvdA stemden tegen.

Motie M237 ‘Digitaal nieuwjaarsconcert’, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, D66 en PvdA

De fracties CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties VVD, Forum voor Democratie, PVV en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Motie M239 ‘Elektrische dienstauto's voor Gedeputeerde Staten’, ingediend door de Partij voor de Dieren
De fracties VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, SP en PVV stemden tegen.

Voorstellen met beraadslaging uit de PS vergadering van 6 november 2020

Onderstaand voorstel is tijdens de vergadering van 6 november 2020 behandeld. Het voorstel is op 13 november 2020 in stemming gebracht.

Ontwerpbesluit Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020

Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, PvdA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. De fractie 50PLUS stemde verdeeld met 1 stem voor en 1 stem tegen.


 

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 13 november 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.