Besluitenlijst Provinciale Staten 6 maart 2020

Bespreekstukken met beraadslaging

Voorstel 68/19 Inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke Langstraat”
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP en PVV stemden tegen.

Bij dit voorstel zijn twee moties aangenomen.
Motie M17 ‘Geen belemmeringen eventuele uitbreiding A59’, ingediend door de PVV. De motie werd gesteund door de fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS en ChristenUnie-SGP. De fracties SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen.

Motie M19 ‘1 Loket’, ingediend door ChristenUnie-SGP. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Voorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant
Dit voorstel bestaat uit drie ontwerpbesluiten. Ontwerpbesluit I en II zijn unaniem aangenomen. Ook ontwerpbesluit III is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Voorstel 17/20 Aanwijzing accountantscontrole fractieverantwoordingen
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Voorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden.

 

Ontwerpbesluit 16/20 Notulen van de PS-vergadering 17 januari 2020
Het voorstel is unaniem aangenomen.

 

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 6 maart 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.