Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten digitaal. De vergadering vindt dus niet plaats in het provinciehuis. De vergadering is wel openbaar en live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 10:00 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan:

 • Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw G.G.A.M. van Heusden-Wienen en de heer H.W. van den Broek
 • Benoeming en beëdiging van burgerlid de heer T.G.M.H. van Hulsel
 • Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden en West (OMWB) en Noordoost (ODBN);
 • Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021;
 • Statenvoorstel 55/20 Benoeming lid Vertrouwenscommissie benoeming Commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020;
 • Statenvoorstel 57/20 Benoeming lid en plaatsvervangend lid Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant.

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 15 mei? Dat kan door een mail, brief of videoboodschap te richten aan Provinciale Staten. U kunt deze aan de griffie sturen tot dinsdag 12 mei 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278. Bekijk de spelregels.

Eventuele inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.