Dagindeling

Bekijk de dagindeling. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten 26 juni digitaal. De vergaderingen vinden dus niet plaats in het provinciehuis. Ze zijn wel live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 26 juni vinden de volgende bijeenkomsten plaats:

Corona bijpraatuur
Tijdens deze bijeenkomst worden de Statenleden door gedeputeerde Van Gruijthuijsen als coördinerend portefeuillehouder Coronacrisis meegenomen in de actualiteiten rondom Corona en kunnen de woordvoerders informerende vragen stellen.

Thema Economie en Internationalisering
Herstelaanpak Coronacrisis (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en genomen maatregelen in de Coronacrisis en over de herstelaanpak. Vervolgens gaan de woordvoerders met de gedeputeerde in gesprek over de opgaven die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht, de rol die de provincie vanuit haar taken hierin gaat spelen en de betrokkenheid van Provinciale Staten hierbij.

Thema Natuur en Milieu
Opdracht aan de omgevingsdiensten (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over de totstandkoming van de opdracht 2021 aan de omgevingsdiensten. De statenleden worden meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen. Tevens kunnen ze gedeputeerde Lemkes-Straver input meegeven en met haar in gesprek gaan over de opdracht die eind dit jaar wordt verleend en waarvoor in de provinciale begroting budget wordt vrijgemaakt.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de digitale vergaderingen wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 26 juni? Dat kan door een mail, brief of videoboodschap te richten aan Provinciale Staten. U kunt deze aan de griffie sturen tot dinsdag 23 juni 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.

Eventuele inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.