Dagindeling

Bekijk de dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten plaats zonder publiek. Ze zijn wel live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 10:00 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan:

 • Benoeming en beëdiging van burgerlid de heer J.A.A. van Huijgevoort;
 • Statenvoorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis;
 • Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant" en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”;
 • Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’;
 • Statenvoorstel 15/20 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine;
 • Statenvoorstel 59/20 Het actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’;
 • Statenvoorstel 43/20 Wijzigen besluiten Provinciale coördinatieregeling voor projecten windenergie A16;
 • Statenvoorstel 35/20 Onteigening t.b.v. realisatie van het provinciaal inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’;
 • Statenvoorstel 39/20 Oprichting Gemeenschappelijke orgaan Hollandse waterlinies.

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 19 juni? Dat kan door een mail, brief of videoboodschap te richten aan Provinciale Staten. U kunt deze aan de griffie sturen tot dinsdag 16 juni 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278. Bekijk de spelregels.

Eventuele inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.