Dagindeling

Bekijk de aangepaste dagindeling. De themabijeenkomst Ruimte over Logistieke distributiecentra die gepland stond op vrijdag 12 juni 15.00 uur is verplaatst tot na de zomer. Door de Corona-crisis vergaderen Provinciale Staten digitaal. De vergaderingen vinden dus niet plaats in het provinciehuis. Ze zijn wel live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 12 juni vinden de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Economie en Internationalisering
Economische visie 2030 (informerend)
Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het proces en de strategie om te komen tot de Economische visie 2030, inclusief de betrokkenheid van Provinciale Staten daarbij. Vervolgens informeert Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland, Provinciale Staten over de lange termijn economische trends en ontwikkelingen.

Thema Bestuur en Financiën
Aandeelhouderslening Enexis (informerend en oordeelsvormend)
De heer Blacquière, CFO van Enexis en de heer Boogert, senior manager van Zanders informeren Provinciale Staten over de Aandeelhouderslening Enexis. Daarna gaan de woordvoerders met elkaar en met de gedeputeerde in debat.

Thema Bestuur en Financiën
Commissie sturen en verantwoorden
In deze bijeenkomst maakt de accountant (BDO) kennis met de Commissie en worden onder meer de Jaarstukken 2019 en de accountantsverklaring 2019 alsmede de Bestuursrapportage I-2020 besproken.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de digitale vergaderingen wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 12 juni? Dat kan door een mail, brief of videoboodschap te richten aan Provinciale Staten. U kunt deze aan de griffie sturen tot dinsdag 9 juni 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.

Eventuele inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.