Besluitenlijst Provinciale Staten 19 juni 2020
De vergadering startte met de beëdiging van de heer Van Huijgevoort (Lokaal Brabant) als burgerlid. De stukken en ingediende moties zijn hier terug te vinden.

Bespreekstukken met beraadslaging

 • Voorstel 37/20 Procedure wensen en bedenkingen en instemming Aandeelhouderslening Enexis
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

 • Voorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht "Veilig en weerbaar Brabant" en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP en D66 stemden tegen.

  Bij dit voorstel werden onderstaande moties aangenomen:

 • M89a ‘Omvang, uitrusting en bevoegdheden groene BOA’s in het buitengebied’.
  De motie werd ingediend door de VVD en kreeg steun van de fracties: Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fractie SP stemde tegen.
 • M95 ‘Blijvende aandacht tegengaan uitbuiting arbeidsmigranten’
  De motie werd ingediend door ChristenUnie-SGP en kreeg steun van de fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. De fractie Forum voor Democratie stemde tegen.

 • Voorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor.
  De fractie PVV stemde tegen.

  Bij dit voorstel is gestemd over Motie M100a ‘Inzet cultuurhistorische methodes bij verdrogingsaanpak’. De motie is ingediend door de PVV. Omdat de stemmen staakten, wordt de motie op 3 juli opnieuw in stemming gebracht.            
 • Voorstel 15/20 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP en PVV stemden tegen.
 • Voorstel 59/20 Het actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP en Partij voor de Dieren stemden tegen.

  Bij dit voorstel werden onderstaande moties aangenomen:    
 • M104 ‘Arbeidsmarkt in crisistijd’
  De motie werd ingediend door het CDA en de ChristenUnie-SGP. De motie werd gesteund door SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. De fracties VVD en Forum voor Democratie stemden tegen.   

 • M105 ‘Meewegen recente arbeidsmarktstudies
  De motie werd ingediend door het CDA en de ChristenUnie-SGP en kreeg steun van de fracties VVD, Forum voor Democratie, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant.  
  De fracties PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.  
   
 • M107a ‘Aanpak discriminatie Arbeidsmarkt’
  De motie werd ingediend door de fracties SP, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks en kreeg steun van VVD, CDA, PvdA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties Forum voor Democratie, PVV en 50PLUS stemden tegen.    
 • M108 ‘Arbeidsmigranten’
  De motie werd ingediend door de fracties SP, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en D66 en kreeg steun van de fracties CDA, PvdA, 50PLUS en Partij voor de Dieren.
  De fracties VVD, Forum voor Democratie, PVV en Lokaal Brabant stemden tegen.
 • Voorstel 43/20 Wijzigen besluiten Provinciale coördinatieregeling voor projecten windenergie A16
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
 • Voorstel 35/20 Onteigening t.b.v. realisatie van het provinciaal inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties PVV, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 • Voorstel 39/20 Oprichting Gemeenschappelijke orgaan Hollandse waterlinies
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 19 juni 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.