Staten vergaderen in de omgebouwde Bois - le - Duc zaal
De voorstellen, het amendement en de moties zijn hier terug te vinden.

Voorafgaand aan de vergadering was er een besloten vergadering waarin Provinciale Staten het besluit namen Ina Adema bij de Kroon voor te dragen voor de functie van commissaris van de Koning. In de vergadering van 2 oktober 2020 volgt haar installatie bij Provinciale Staten. Zij volgt Wim van de Donk op.

Bespreekstukken met beraadslaging

De stemverhoudingen waren als volgt bij de diverse agendapunten:

Actuele motie M116 ‘Anti-racisme’, ingediend door GroenLinks, CDA, SP, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie-SGP en PvdA
De motie is bij hoofdelijke stemming aangenomen. 28 Statenleden stemden voor, 25 Statenleden stemden tegen.

Actuele motie M117 ‘Brabanders zijn geen racisten’, ingediend door de PVV
De motie is bij hoofdelijke stemming aangenomen. 29 Statenleden stemden voor, 24 Statenleden stemden tegen.

Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2020
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Bij dit voorstel werden twee moties aangenomen:

Motie M118 ‘Verbeteringsslag subsidieregister’, ingediend door de PVV
De motie werd unaniem aangenomen.

Motie M120 ‘Herverdeling gemeentefonds’, ingediend door Lokaal Brabant en 50PLUS
Deze motie werd gesteund door VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, 50 Plus, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties PVV, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse bos
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein-Lith)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Bij dit voorstel is motie M134 ‘Geen granuliet in Meanderende Maas’ aangenomen. De motie werd ingediend door PvdA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren. Zij kregen steun van de fracties SP, D66, GroenLinks en Lokaal Brabant. De fracties VVD en CDA stemden tegen.

Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Bij dit voorstel werd amendement A29 ‘Brabantnorm handhaven’ aangenomen.
Het amendement werd ingediend door de fracties Forum voor Democratie, PVV, CDA, D66, SP en PvdA en kreeg steun van de fracties 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP. De fracties VVD, GroenLinks en Lokaal Brabant stemden tegen.

Hervatting van de vergadering op 11 september 2020

Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020
De stemming over dit voorstel zal plaatsvinden op 11 september 2020, dan wordt de vergadering hervat.

Tevens wordt dan gestemd over de onderstaande moties en ontwerpbesluiten:

• Motie 100a-2020 bij Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’
• Ontwerpbesluit 61/20 Lijst ingekomen stukken periode 7 mei 2020 tot en met 3 juni 2020
• Ontwerpbesluit 58/20 Notulen van de PS vergadering 8 mei 2020
• Ontwerpbesluit 60/20 Notulen van de PS vergadering 15 mei 2020

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 3 juli 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.