Coalitiefracties Noord-Brabant stellen 2 rapporteurs aan: update

Peter van der Velden (links op de foto) is onder andere oud-burgemeester van Breda en momenteel bestuurlijk actief op diverse terreinen. Alfred Arbouw is Eerste Kamerlid namens de VVD.

Rapporteurs plannen 2e ronde gesprekken in

Na een 1e ronde van gesprekken hebben de rapporteurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw behoefte aan een 2e, verdiepende gesprek met alle fracties van Provinciale Staten in Brabant. Zij hebben dit aangegeven in een eerste terugkoppeling aan de fractievoorzitters van de coalitiepartners. Komende week wordt daarom met alle fracties nogmaals gesproken. Daarna wordt, zoals gepland, eind januari/begin februari een rapport met de bevindingen naar de fractievoorzitters van de coalitiepartijen gestuurd. Zij sturen dit vervolgens direct en ongewijzigd door naar alle fracties.

De fracties van de VVD, D66, GroenLinks en PvdA willen een goede basis voor het provinciale bestuur. Daarom hebben de voorzitters van deze fracties het initiatief genomen om de heren Peter van der Velden en Alfred Arbouw aan te stellen als rapporteurs. Dit initiatief heeft de steun van de meerderheid van de fracties in Provinciale Staten.

De Brabantse politiek heeft 2019 op een turbulente wijze afgesloten. De CDA-fractie is uit de coalitie gestapt, die daarmee geen meerderheid meer heeft in Provinciale Staten. Op verzoek van de Provinciale Staten heeft het college van Gedeputeerde Staten in de Statenvergadering van 13 december een verklaring gegeven over de ‘ontstane situatie’.

Verantwoordelijkheid

Voor het algemeen belang van Brabant heeft het college aangegeven dat ook in de ontstane situatie Brabant bestuurd moet worden, en dat in januari verder gesproken wordt over de vraag hoe Brabant de komende drie jaar op stabiele wijze bestuurd kan worden. De huidige vier coalitiepartijen dragen bestuursverantwoordelijkheid en zijn bereid daarmee samen door te gaan.

Arbouw en van der Velden hebben de opdracht gekregen te inventariseren welke ideeën er leven bij de twaalf Brabantse fracties om Brabant de resterende bestuursperiode stabiel te besturen. De inventarisatie moet een overzicht bieden van de ideeën die de partijen hebben over de toekomstige samenwerking tussen fracties in Provinciale Staten, en tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De rapporteurs spreken eenmalig met alle twaalf fractievoorzitters. Zij hebben de vrije hand gekregen in hun werkwijze.

Realistisch

Aan de orde komt onder meer de vraag wat de fracties van belang én realistisch vinden om een stabiele bestuurlijke situatie in Brabant te creëren. De rapporteurs brengen eind januari verslag uit. Dit verslag wordt ongewijzigd doorgestuurd naar Provinciale Staten. Provinciale Staten kunnen besluiten of zij hierover willen spreken tijdens een Statenvergadering eind januari of begin februari.

Contact

Coalitiefracties Noord-Brabant stellen 2 rapporteurs aan: update

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.