Besluitenlijst Provinciale Staten 31 januari 2020

Bespreekstukken met beraadslaging

Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor het voorstel. De fracties Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen. Bij dit voorstel werd motie M4 ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het EVZ beleid unaniem aangenomen. De motie werd ingediend door de VVD en D66.

Ook motie M5a ‘EVZ geen onderdeel van Natura 2000’ werd aangenomen. De motie werd ingediend door de PVV en gesteund door de fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties SP, D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 73/19 Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties PVV en 50PLUS stemden tegen.

Statenvoorstel 07/20 Controleprotocol accountant 2019 en 2020
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden. De voorstellen zijn vervolgens bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 05/20 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer
Statenvoorstel 06/20 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten en rondvraagmoment
Ontwerpbesluit 1/20 Notulen van de PS-vergadering 22 november 2019
Ontwerpbesluit 2/20 Notulen van de extra PS-vergadering 22 november 2019

 

 

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 31 januari 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.