Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling met alle tijden en locaties.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag vinden de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Bestuur en Financiën
Datavisie (informerend en oordeelsvormend)
Deze bijeenkomst is een voortzetting van de themabijeenkomst van 14 februari 2020. De woordvoerders geven input op het de Datavisie. Zij debatteren met elkaar en met gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen over de Datavisie aan de hand van het Statenvoorstel ‘Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025, Waardengedreven digitaal transformeren’.

Thema Mobiliteit
Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024. Vervolgens gaan de woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Van der Maat in gesprek over verkeersveiligheid en de rol van de provincie daarbij.

Thema Ruimte
Inhoud en kaders omgevingsverordening (oordeelsvormend)
Eind 2020 moeten Provinciale Staten een omgevingsverordening hebben vastgesteld. Hiervoor is het noodzakelijk dat eerst een ontwerp van deze verordening, door Gedeputeerde Staten, ter inzage wordt gelegd. Ter voorbereiding hierop worden Provinciale Staten in deze bijeenkomst, gevraagd richting te geven ten aanzien van de inhoud en kaders van de omgevingsverordening.

Deze vergaderingen kunt u live volgen of terugluisteren via deze link.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat:

  • Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan “Natuurgebied Westelijke Langstraat
  • Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant
  • Statenvoorstel 17/20 Aanwijzing accountant controle fractieverantwoordingen
  • Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via deze link.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.