Ingediende moties en amendementen vindt u onderaan deze pagina aan.

Provinciale Staten besluiten op 14 februari 2020 over een wijziging van de Interim Omgevingsverordening. Deze gaat over de datum waarop veehouders met verouderde stalsystemen hun stal moeten aanpassen. Op dit moment staat de datum voor het aanvragen van een vergunning op 1 april 2020. Het stalsysteem moet daarbij op 1 januari 2021 gerealiseerd zijn. Er ligt nu een voorstel om de datum voor de vergunningsaanvraag te verschuiven van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De datum waarop de stalaanpassing gereed moet zijn, verschuift in het voorstel naar 1 oktober 2022.

Contact

Informatie over de Statendag van 14 februari 2020

Zie ook