Dagindeling

Bekijk de dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 11 december vinden onder andere de volgende digitale themabijeenkomsten plaats:

Thema Samenleving
Rondetafelgesprek Kunst en Cultuur nu en na Corona (informerend)
Provinciale Staten worden door een aantal genodigde organisaties uit de kunst- en cultuursector geïnformeerd over de impact van de Coronacrisis op de sector.

Thema Ruimte
Implementatie Omgevingsverordening (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst krijgen Provinciale Staten meer informatie over de onderwerpen landbouw en stedelijke functies binnen de Omgevingsverordening en gaan zij hierover met elkaar in gesprek.

Thema Energie
Herziening Uitvoeringsprogramma Energie / nieuwe Uitvoeringsagenda Energie (informerend en oordeelsvormend)
Tijdens deze bijeenkomst kunnen Provinciale Staten hun opvattingen en wensen voor het herziene Uitvoeringsprogramma Energie meegeven aan gedeputeerde De Bie.

Thema Landbouw
Beleidskader Landbouw en Voedsel (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de ambities en doelstellingen van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het nieuwe beleidskader Landbouw en Voedsel en op welke manier dit wordt vormgegeven. Vervolgens reflecteren op deze ambities en doelstellingen en geven aan welke accenten zij gelegd willen zien.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Statenvergadering

Om 13.30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Beëdiging van Bettine van Boxel-van Gruijthuijsen en Suat Kutlu als lid van Provinciale Staten
  • Afscheid van de leden van Provinciale Staten Arend Meijer en Liesbeth Sjouw   
  • Statenvoorstel 87/20 4e (slot) begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021
  • Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019

Bekijk de agenda en de stukken van de vergadering.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken.

Inspreken?

Provinciale Staten vergaderen op 11 december digitaal. Als Provinciale Staten digitaal vergaderen kan er alleen via een digitale bijdrage ingesproken worden. Dit kan door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 8 december 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.