Provinciale Staten start weer met vergaderen

Artikel 20 vergadering


Voor de middag van 17 april zijn er oproepen voor twee Statenvergaderingen naar Provinciale Staten gestuurd; voor een bijzondere extra Statenvergadering en voor een reguliere vergadering. Georganiseerd is dat aan deze oproep te weinig Statenleden gehoor zullen geven. De vergaderingen kunnen dan niet daadwerkelijk plaatsvinden. Omdat er onvoldoende Statenleden aanwezig zullen zijn, worden beide vergaderingen verzet naar woensdag 22 april. Op de agenda van die nieuwe vergadering mogen alleen agendapunten staan die op de agenda van de eerste vergadering stonden. Voor deze vergadering geldt dan geen quorum. Provinciale Staten zullen met een minimale vertegenwoordiging aan de vergaderingen deelnemen.

Op de agenda van 17 en 24 april


Kort vóór het aanbreken van de Coronacrisis hadden Provinciale Staten een aantal vergaderstukken voorbereid waarover overeenstemming is en waarvan het noodzakelijk is dat de besluitvorming nu plaatsvindt. In de extra Statenvergadering biedt Provinciale Staten de profielschets voor de functie van de commissaris van de Koning aan. Een definitief besluit van Provinciale Staten over de profielschets is nodig om geen vertraging op te lopen in de zoektocht. Daarna kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature openstellen en kunnen kandidaten bij de minister solliciteren.
In de reguliere vergadering worden besluiten genomen over een aantal voorstellen waarover geen beraadslagingen hoeven plaats te vinden. In deze vergadering wordt onder andere de heer Spooren als Statenlid voor 50PLUS beëdigd en vindt de beëdiging plaats van de loco-griffier. Agenda en stukken vindt u hier.

Digitale vergaderingen


Op vrijdag 24 april vergadert Provinciale Staten voor de eerste keer digitaal. De stukken voor de themavergadering van 24 april zijn vanaf 14 april te vinden bij de Statenstukken. 
Op vrijdag 8 mei staat voorlopig de eerste digitale PS vergadering gepland.

Zonder publiek, maar via livestream te volgen


Statenvergaderingen zijn in principe openbaar. Onder de huidige omstandigheden wordt publiek niet toegelaten. Belangstellenden kunnen de Statenvergaderingen ‘live’ volgen via een livestream op deze website. Dit geldt ook voor de digitale vergaderingen.

Inspreken


Geïnteresseerden kunnen de Statenleden toespreken door een videoboodschap, brief of e-mail te sturen naar Statengriffie@brabant.nl.

Contact

Provinciale Staten start weer met vergaderen

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.