Provinciale Staten vergaderen over profielschets nieuwe commissaris van de Koning

Provinciale Staten hebben de profielschets samengesteld. Om input te krijgen uit de Brabantse samenleving vulden ruim 1300 Brabanders een online vragenlijst in over de functie eisen van de nieuwe commissaris. Ook gaven zo'n 60 vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en diverse instellingen hun input tijdens een stakeholdersbijeenkomst. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met burgemeesters, gedeputeerde staten en alle fracties in Provinciale Staten. Uiteindelijk hebben de fractievoorzitters in goed overleg alle input gewogen en zijn zij tot deze profielschets gekomen. De profielschets is onderaan deze pagina te downloaden.

Vergadering in afgeslankte vorm


In verband met de RIVM maatregelen is er een kleine delegatie Statenleden aanwezig tijdens de vergadering. Hoewel Provinciale Staten is uitgezonderd van het samenkomstverbod vinden de Staten  het niet verantwoord met 55 Statenleden aanwezig te zijn. Voor het aanbreken van de Coronacrisis hadden Provinciale Staten overeenstemming bereikt over de profielschets. Een definitief besluit is nu nodig om geen vertraging op te lopen in de zoektocht naar een nieuwe commissaris van de Koning. Daarna kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature openstellen en kunnen kandidaten bij de minister solliciteren.

Artikel 20 vergadering


Een besluit van Provinciale Staten is rechtsgeldig als minimaal de helft plus 1 Statenlid (quorum) aanwezig is bij een vergadering en deelneemt aan de stemming. Om op 22 april met een kleine delegatie besluiten te kunnen nemen, is er op 17 april een artikel 20 vergadering. Statenleden zijn uitgenodigd voor deze vergadering maar geven geen gehoor aan de oproep. De vergadering kan dan niet plaatsvinden. Omdat er onvoldoende Statenleden aanwezig zullen zijn, wordt de vergaderingen verzet naar woensdag 22 april. Op de agenda van die nieuwe vergadering mogen alleen agendapunten staan die op de agenda van de eerste vergadering stonden. Voor deze vergadering geldt dan geen quorum. Provinciale Staten zullen met een minimale vertegenwoordiging aan de vergaderingen deelnemen.

De dagindeling en stukken voor de vergadering vindt u hier. De vergadering staat nu nog op de datum 17 april. Op die dag zullen de vergadering plus alle vergaderstukken verplaatst worden naar 22 april.


Contact

Provinciale Staten vergaderen over profielschets nieuwe commissaris van de Koning

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.