Besluitenlijst Provinciale Staten 22 april 2020
De extra Statenvergadering stond in het teken van het aanbieden van de profielschets voor de functie van commissaris van de Koning aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Over de voorstellen is geen stemming gevraagd. Ze zijn bij acclamatie aangenomen.

Extra Statenvergadering

 • Statenvoorstel 28/20 Profielschets Commissaris van de Koning 2020
  Vanwege het aangekondigde vertrek van de huidige commissaris van de Koning in Noord-Brabant prof. dr. W.B.H.J. van de Donk per 1 oktober 2020 ontstaat per die datum een vacature waarin voorzien moet worden. In de profielschets wordt aangegeven welke eisen aan de nieuwe commissaris gesteld worden.
 • Statenvoorstel 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant, reglement en benoeming leden
  Om tot een aanbeveling van een geschikte kandidaat te komen stellen Provinciale Staten een vertrouwenscommissie in. Dit voorstel voorziet in de instelling van een vertrouwenscommissie via een reglement en benoeming van de leden.
 • Statenvoorstel 30/20 Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
  Het is wenselijk dat Provinciale Staten gedurende de ambtsperiode van de nieuwe commissaris van de Koning periodiek diens functioneren evalueren, het verdient daarbij voorkeur een duurzame voorziening te treffen in de vorm van een reglement voor een commissie, waarbij de personele samenstelling kan wisselen.

Reguliere Statenvergadering


Tijdens de Statenvergadering werd de heer A.J.M Spooren voor 50PLUS beëdigd als Statenlid. De heer H.J.W.C. Liebregts werd voor dezelfde partij beëdigd als burgerlid.

Over onderstaande voorstellen is geen stemming gevraagd. Ze zijn bij acclamatie aangenomen.  

 • Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant
 • Statenvoorstel 19/20 Herbenoeming lid bestuur Zuidelijke Rekenkamer
  Provinciale Staten hebben de heer prof. M.J.M. Vermeulen met terugwerkende kracht per 7 februari 2020 benoemd als bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van zes jaar. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van overeenkomstige besluitvorming door Provinciale Staten van de provincie Limburg.
 • Statenvoorstel 12/20 Benoeming onafhankelijk voorzitter voor de CRO Budel en CRO Seppe
  Mevrouw Willems-Kardol is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van beide commissies.
 • Statenvoorstel 36/20 Benoeming loco-griffier van Provinciale Staten Noord-Brabant
  Mevrouw Van Kampen-Verlangen is benoemd tot loco-griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Over onderstaande voorstellen is geen stemming gevraagd. Ze zijn bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 20/20 Notulen PS-vergadering 31 januari 2020
 • Ontwerpbesluit 26/20 Notulen PS-vergadering 14 februari 2020
 • Ontwerpbesluit 33/20 Notulen PS-vergadering 6 maart 2020
 • Ontwerpbesluit 24/20 Lijst Ingekomen Stukken 23 jan 2020 tot en met 19 feb 2020
 • Ontwerpbesluit 38/20 Lijst Ingekomen Stukken 20 feb 2020 tot en met 18 mrt 2020Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 22 april 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.