Bekijk de voorlopige dagindeling van 25 oktober 2019 met alle tijden en locaties.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 25 oktober vinden de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Bestuur en Financiën
Begroting 2020 (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst gaan Provinciale Staten, gedeputeerde Van der Maat en de ambtelijke organisatie met elkaar in gesprek over de verdere verbetering van de kwaliteit van de begrotingsstukken.

Thema Ruimte
Glastuinbouw Deurne (informerend en oordeelsvormend)
Gedeputeerde Van Merrienboer informeert Provinciale Staten over de laatste stand van zaken van het project Glastuinbouw Deurne en het onderzoek naar aardwarmte. Vervolgens gaan de woordvoerders hierover met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek.  

Thema Energie
Agenda Circulair Brabant 2020-2030 (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden door gedeputeerde Spierings bijgepraat over de agenda Circulair Brabant. Daarna gaan de woordvoerders met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek hierover, waarbij ze input kunnen meegeven voor de tot stand koming van de agenda.

Thema Ruimte
Meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf (informerend)
Tijdens deze bijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over het 2e meerjarenperspectief van het ontwikkelbedrijf 2019 en de reactie hiervan met de begroting.

Van de themabijeenkomsten wordt een audioverslag gemaakt. Deze vergaderingen kunt u live volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering

Om 13:30 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;
  • Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen;
  • Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord;
  • Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda.

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.
U kunt de stukken over het vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant onderaan deze pagina downloaden.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Zie ook