Besluitenlijst Statendag 25 oktober 2019

Meer informatie over het besluit m.b.t. de deadlines voor veehouderijen treft u hier.

Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief aangenomen moties, die Provinciale Staten (PS) op 25 oktober 2019 hebben genomen.

Actualiteit

Motie M44 – Zorgvuldige keuzes maken als niet alles kan
De motie is aangenomen en werd ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Deze fracties stemden voor, net als de SP, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. De fracties van Forum voor Democratie, PVV, 50Plus en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 

Bespreekstukken met beraadslaging

Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.


Bij dit voorstel is amendement A8-2019: ‘Ruimte voor innovatie’ aangenomen.
De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Het amendement geeft aan dat boeren met een plan voor een milieuvriendelijke stal meer tijd krijgen om die te realiseren.

 

Ook is motie M47a aangenomen.

De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De Partij voor de Dieren stemde tegen.

 

Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.
De fracties Forum voor Democratie, SP, PVV, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen.
De fracties 50PLUS en ChristenUnie-SGP waren niet aanwezig tijdens het moment van de stemming.

 

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Ontwerpbesluit 57/19 Lijst Ingekomen Stukken PS periode 22 augustus 2019 t/m 11 september 2019
Ontwerpbesluit 55/19 Notulen van de PS-vergadering 30 augustus 2019

 

 

 

 


 Contact

Besluitenlijst Statendag 25 oktober 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.