Besluitenlijst Provinciale Staten 22 november 2019

Over de laatste twee onderwerpen zijn geen besluiten genomen. De besluiten die genomen zijn treft u onderstaand aan.

Bespreekstukken met beraadslaging

59/19 Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023

Provinciale Staten hebben een begrotingswijziging vastgesteld om middelen te alloceren voor het Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023. Dit Uitvoeringsprogramma is een verdere uitwerking van de in december 2018 vastgestelde Energieagenda 2019-2023 en geeft voor de komende jaren richting aan de inzet van de provincie op de energietransitie in Noord-Brabant.

 

Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren stemden tegen.

 

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden, vervolgens zijn zij bij acclamatie aangenomen.

Ontwerpbesluit 67/19    Lijst Ingekomen Stukken periode 10 oktober 2019 t/m 30 oktober 2019

Ontwerpbesluit 58/19    Notulen van de PS-vergadering 13 september 2019

Ontwerpbesluit 65/19    Notulen van de PS-vergadering 11 oktober 2019


Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 22 november 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.