Provinciale Staten hebben het voornamelijk gehad over het stikstofbeleid. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiervoor een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Tijdens de vergadering heeft coalitiepartner CDA aangegeven de samenwerking met de coalitie te beëindigen. Hierdoor is er geen meerderheid in Provinciale Staten voor de Brabantse Aanpak Stikstof.  

Hieronder vindt u de documenten terug die horen bij het debat van 13 december. De besluitenlijst treft u hier aan.

Ook is er een impressie van de sfeer in en rondom het provinciehuis in beeld gebracht. 

Contact

Informatie over de Statendag van 13 december 2019

Zie ook