Besluitenlijst Provinciale Staten 13 december 2019

Provinciale Staten hebben onderstaande besluiten genomen.

 

Bespreekstukken met beraadslaging

 

Statenmededeling voorgestelde Brabantse Aanpak Stikstof

Provinciale Staten heeft gedebatteerd over de Brabantse aanpak stikstof. Tijdens dit debat heeft coalitiepartner CDA aangegeven uit de coalitie te stappen. Daarmee is er geen meerderheid in Provinciale Staten voor de Brabantse Aanpak Stikstof.

 

Bij dit agendapunt zijn onderstaande moties aangenomen:

Motie 163 ‘Houd jongvee gezond’. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en de ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties SP en Partij voor de Dieren stemden tegen.

 

Motie 164 ‘Het geheel is meer dan de som der delen’. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en de ChristenUnie-SGP stemden voor. De Partij voor de Dieren stemde tegen.

 

Motie 165a ‘Prioriteiten stellen bij uitgifte stikstofruimte’. De fracties VVD, SP, D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, CDA, PVV, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 

Motie 166 ‘Generieke maatregelen’. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie-SGP stemden voor. Lokaal Brabant stemde tegen.

 

Motie 167 ‘Koppelkansen’. De fracties VVD, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, CDA, PVV, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 

Motie 168 ‘Versnelling circulaire samenleving’. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, PVV en 50PLUS stemden tegen.

 

Motie 174a ‘Strostallen’. De fracties VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, SP, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen.

 

Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020

Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, PVV en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

 

Statenvoorstel 52/19 Negende wijzigingsverordening Legesverordening Noord- Brabant 2012

Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA stemden voor. De fracties Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 

Statenvoorstel 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan “Herinrichting Ouder Strijper Aa”

Dit voorstel is aangenomen. De fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties Forum voor Democratie en de PVV stemden tegen.

 

Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

Dit voorstel is unaniem aangenomen.


Statenvoorstel 39/19 Fractieverantwoordingen 2018 en verantwoording 2019 Groep Van Overveld

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

 

Voorstellen zonder beraadslaging

 

Over onderstaand ontwerpbesluit heeft geen beraadslaging plaatsgevonden, het agendapunt is bij acclamatie aangenomen.

 

Ontwerpbesluit 71/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 31 oktober 2019 t/m 20 november 2019

 

 


Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 13 december 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.