Wijziging Interim Omgevingsverordening ter inzage

De Ontwerp-wijziging, die van 14 juli tot 1 september ter inzage ligt, bevat onder meer de volgende wijzigingen:

 • De uiterste datum waarop verouderde stallen aangepast moeten zijn, verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024.
 • Vanaf 2024 moet een bedrijf gemiddeld per locatie voldoen aan de emissie-eisen. Stikstofuitstoot van verouderde stallen mag dan nog gecompenseerd worden met nieuwe stallen.
 • De deadline voor het aanvragen van de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing vervalt. Het is de verantwoordelijkheid van de boer zelf om dit tijdig te doen. Wel kan het gunstig zijn voor ondernemers een vergunning vóór 2023 aan te vragen.

Inzetten op verduurzaming

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel & Natuur: “We blijven inzetten op de verduurzaming van de landbouw. Deze sector moet net als andere bedrijfstakken bijdragen aan het terugbrengen van stikstofemissies. Met dit voorstel geven we de landbouw echter wel een reëler tijdspad dat het ook haalbaar maakt om innovatieve brongerichte stalsystemen toe te passen. Daarnaast bieden we boeren meer keuzemogelijkheden. En we geven meer ruimte aan het eigen ondernemerschap van boeren.” Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de IOV.

Stikstof

Om biodiversiteit in Nederland te behouden is het van belang dat minder stikstof terechtkomt in de natuur (met name de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden) en dat de natuur hersteld wordt. Daarvoor wordt de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) ontwikkeld. Net als de Commissie Remkes is Gedeputeerde Staten van mening dat alle sectoren een evenwichtige bijdrage moeten leveren aan de vermindering van de stikstofemissie- en depositie. Bronmaatregelen voor alle sectoren zijn onderdeel van de BOS. Om veehouders snel duidelijkheid te geven over het aanpassen van stallen is dit onderdeel naar voren gehaald.

Gedeputeerde Stikstof Erik Ronnes: “De complexe en ingrijpende stikstofproblematiek vraagt om een aanpak die draagvlak heeft en in een passend tempo wordt uitgerold. Wij vinden het belangrijk dat Brabant kan blijven ontwikkelen. Met dit voorstel geven we dus ruimte aan ondernemerschap maar blijven we strenger dan de landelijke eisen. Dat is nodig omdat de situatie in Brabant, met de hoge veedichtheid, arme zandgronden en stikstofgevoelige natuur niet te vergelijken is met die van andere provincies.”

Meer informatie

Contact

Wijziging Interim Omgevingsverordening ter inzage

Reacties (1)

 1. c koolen
  14-07-2020 20:17 uur

  er zitten goede dingen in (intern salderen) maar we lopen nog steeds 4 jaar voor op de rest van ons land. Tegen eerder gemaakte afspraken in. Dit vanwege het nodig geachte strengere stikstofbeleid wat veelal nog steeds gebaseerd is op aannames en een overmatige inzet op natuurgebiedjes. Bescherming van vooral door mensen gecreëerde "natuur".
  Jammer want hierdoor zullen Brabantse ondernemers uiteindelijk op achterstand gezet worden. Allereerst door de kosten van vervroegd investeren maar ook doordat lang niet alle technieken uitontwikkeld cq overtuigend bewezen zijn. Het gevolg is een snellere veroudering van de techniek en dus versnelde afschrijving. We hebben zelf in ons eigen land geen gelijk speelveld meer.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.