Dit blijkt uit een voortgangsbericht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de ondersteunende maatregelen voor de versnelling transitie veehouderij.

Naast de vele stalinnovaties in ontwikkeling hebben inmiddels 31 boeren een positieve beschikking gekregen om een nieuw stalconcept toe te gaan passen met financiële steun van de provincie. Deze zogenaamde firstmovers-regeling is bedoeld om een markt aan te boren voor de nieuwe stalconcepten. De steun voor de ontwikkeling én toepassing van stalinnovaties sluit goed aan bij de Taskforce Stalinnovatie die de provincie heeft opgezet met VNO-NCW Brabant Zeeland, de FME en ZLTO. Die taskforce brengt partijen zoals stallenbouwers en installatiebedrijven met elkaar in contact om de innovatiecyclus te versnellen.

Bevestiging Brabantse aanpak

“We zijn erg tevreden met hoe de innovaties in duurzame stallen op gang is gekomen,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw). “Het initiatief van het rijk om een landelijke taskforce naar Brabants model op te zetten, zie ik als een bevestiging van onze Brabantse aanpak. Om te leren van de ervaringen uit Noord-Brabant heeft de Minister de Brabantse Taskforce een stoel beloofd in de landelijke taskforce.”

Verder heeft het rijk middelen toegezegd voor innovaties als onderdeel van de warme sanering varkenshouderij. Deze rijkssubsidie voor innovatie is geënt op de Brabantse aanpak. De 1e onderdelen, waarmee in totaal 172 miljoen in stalinnovaties wordt geïnvesteerd worden nog voor de zomer opengesteld. Naast innovaties voor varkens, kalveren en melkvee worden op aangeven van de Brabantse Taskforce ook innovaties voor melkgeiten gestimuleerd.

Ondersteuningsnetwerk

In 23 Brabantse gemeenten is inmiddels een ondersteuningsnetwerk in werking dat boeren ondersteunt bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf. In 12 andere gemeenten is zo’n netwerk in opbouw. Het ondersteuningsnetwerk biedt onafhankelijke gesprekspartners of coaches die de veehouder ondersteunen in zijn keuze voor het bedrijf. In die gesprekken kan informatie geboden worden over financiering, regelgeving, alternatieve verdienmodellen, schulden en bedrijfsbeëindiging. Spierings: “We hebben grote uitdagingen voor de leefbaarheid rond veehouderijen, de kwetsbare natuur en ons klimaat. Met vereende krachten op gemeente-, provincie- en rijksniveau kunnen we die uitdagingen ombuigen naar kansen.” Voor boeren die overwegen te stoppen heeft de ZLTO met steun van de provincie de training van werk naar werk opgezet. Inmiddels hebben 62 boeren die training gevolgd. In een speciaal hiervoor uitgebracht magazine is te lezen hoe boeren werk vonden in onder andere het groenonderwijs, de retail en de agrarische sector.

Contact

Veel duurzame stalconcepten in ontwikkeling in Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.