Provincie zoekt gemeenten voor pilot Schone Lucht

Gemeenten kunnen zo bijdragen aan een vernieuwende aanpak die verder gaat dan de huidige regelgeving en aansluit bij de mogelijkheden van de Omgevingswet.

Waarom deze pilot?

Op 13 januari 2020 ondertekenden verschillende partijen het Schoneluchtakkoord
Het doel is door schonere lucht gezondheidswinst te bereiken: minimaal 50 % in 2030 ten opzichte van 2016. Een van de middelen is ondersteuning door het Rijk aan provincies en gemeenten voor het uitvoeren van pilots. De inzet voor landbouw is vernieuwing van regelgeving die gericht is op het verlagen van emissies van (bestaande) stallen.

Wat houdt de pilot in?

De pilot bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Het beter benutten van bestaande technieken en verbeteren toezicht emissiearme stallen. De Rijksoverheid werkt samen met provincies, gemeenten en de landbouwsector aan kennisoverdracht over emissie reducerende technieken. Ook beter toezicht hoort hierbij.
 2. CHW-experiment (Crisis- en Herstel Wet) voor innovatie en aanpak in bestaande situaties. 2 CHW-experimenten geven gemeenten meer mogelijkheden voor innovatie met stalsystemen en om in te grijpen in bestaande situaties, met als doel verbetering van de luchtkwaliteit.
 3. De bouwsteen aanpak via instrumenten Omgevingswet. De Rijksoverheid werkt samen met provincies en gemeenten aan een aanpak voor het vormgeven van beleid onder de Omgevingswet en instrumenten die deze wet biedt.

Ook lopende projecten kunnen meedoen!

Ook bestaande luchtkwaliteitsprojecten zijn geschikt voor deze pilot. Denk daarbij aan projecten gericht op stikstofaanpak, het Klimaatakkoord, besluit huisvesting, de warme sanering varkenshouderij en/of emissiereducties (pluimvee, varkens en melkrundvee). Zolang ze maar bijdragen aan de doelstelling van het Schoneluchtakkoord.

Wat betekent deelname voor uw gemeente?

Mocht u willen deelnemen, dan geldt:

 • U gaat op zoek naar een bedrijf of een gebied waar de pilot kan worden gestart
 • U schrijft een projectplan
 • De provincie kijkt mee welke financieringsmogelijkheden er zijn: wat kunnen uw gemeente, de provincie en het Rijk bijdragen? Een voorwaarde is ook dat uw gemeente het Schoneluchtakkoord ondertekent. Tevens is het mogelijk om samen met (een) andere gemeente(n) mee te doen.

Wat levert het uw gemeente op?

Deelname aan de pilot Schone Lucht betekent dat uw gemeente (en natuurlijk het betreffende bedrijf) toegang krijgt tot de kennis en ervaring van alle deelnemende organisaties aan de pilot. Bijvoorbeeld om technieken voor emissiearme stallen en brongerichte maatregelen toe te passen en lokaal te borgen. Of om stalsystemen te ontwikkelen die inzetten op emissie reductie bij de bron. Of om beleid te versterken dat de reductie van emissies bevordert.

Aanmelden voor de pilot

U kunt zich aanmelden voor deze pilot via het e-formulier

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Wouter Moonen, beleidsadviseur Landbouw via wmoonen@brabant.nl

Contact

Provincie zoekt gemeenten voor pilot Schone Lucht

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.