Onderzoek naar kunstmestvrij telen van aardappelen

Onderzoek gestart

Het onderzoek met twee Brabantse telers is onlangs gestart. Jacob van de Borne teelt aardappelen direct voor de consumptiemarkt op de zandgronden in Reusel. Collega-teler Anton Bartelen teelt pootaardappelen op de kleigronden van Oud Gastel. In het onderzoek werken de telers nauw samen met de HAS Hogeschool, het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw (PCVPL), adviesbureau PlantHealthCure, het Louis Bolk Instituut en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta.

Op beide bedrijven testen de boeren met vier verschillende stroken. Eén voor een snelle afbouw van de kunstmest, één voor een langzame afbouw en één als controlestrook waarbij ze de kunstmest blijven gebruiken. Daarnaast gebruiken ze één strook voor vrije proeven. Voorafgaand en tijdens het onderzoek voeren de onderzoekers vele metingen uit naar onder andere de groei van de gewassen, de vitaliteit van de bodem en uitspoeling van nitraat naar het grondwater. De onderzoekskosten bedragen 525.000 euro, waarvan de provincie 345.000 euro bijdraagt. De overige kosten worden door eerder genoemde partijen zélf bijgedragen. De resultaten van het onderzoek zijn openbaar en worden gedeeld met andere telers en geïnteresseerden door middel van demodagen, winterbijeenkomsten en een doe-het-zelfpakket voor telers aangesloten bij het PCVPL.

Meer weerbaar bij extremere weersomstandigheden

“Met minder gebruik van kunstmest willen we drie dingen bereiken,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw). “We sluiten de kringlopen in de landbouw beter: we benutten dierlijke mest beter en hoeven minder voedingsstoffen van buiten de landbouw toe te voegen. Een vitalere bodem en een rijker bodemleven zorgen voor een betere waterkwaliteit, een rijkere biodiversiteit en een robuuster productiesysteem. Dat maakt telers meer weerbaar bij extremere weersomstandigheden en levert dus een stabieler verdienmodel op.”

Programma Brabant Bemest Beter

Het programma Brabant Bemest Beter is een initiatief van ZLTO, HAS Hogeschool, Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) en provincie Noord-Brabant. Het doel van het programma is, door de toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest of producten uit mestverwerking op het juiste moment, te streven naar een economisch gezonde en meer klimaat-neutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant.

Contact

Onderzoek naar kunstmestvrij telen van aardappelen

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.