Mestbewerking blijft mogelijk in bestemmingsplan Oss

Nadat de gemeente Oss het bestemmingsplan had vastgesteld, was de provincie het met een deel van het plan niet eens. Het betrof een verbod voor mestbewerking op de genoemde bedrijventerreinen. In dit verschil van standpunt deed de Raad van State vandaag uitspraak. Nu de provincie in het gelijk is gesteld, betekent dit dat de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer behouden blijven als mogelijk geschikte locatie voor mestbewerking. Dit betekent niet dat een concrete locatie daarvoor nu ook al definitief is aangewezen.

De provincie wil het bedrijventerrein in Oss voor mestbewerking beschikbaar houden omdat er in Brabant een grote opgave is om het mestoverschot te verwerken. Het college van Gedeputeerde Staten streeft ernaar om in Brabant geproduceerde mest ook in Brabant te verwerken. Dat moet wel op een voor mens en milieu verantwoorde manier gebeuren.

PlanMER voor objectief onderzoek mestbewerking

Om tot goed beleid te komen loopt er daarom op dit moment een PlanMER (milieueffectrapportage).In dit objectief, puur milieutechnisch onderzoek worden zowel zoekgebieden op bedrijventerreinen als het buitengebied meegenomen. De PlanMER wordt beoordeeld door de commissie voor de milieueffectrapportage en door Brabant advies.

Naast bovenstaand traject speelt het plan van OOC Beheer BV om een omgevingsvergunning aan te vragen voor onder meer een mestbewerkingsinstallatie in Oss. Het bestemmingsplan van de gemeente Oss maakt onderdeel uit van de beoordeling van een eventuele aanvraag voor deze vergunning.

Contact

Mestbewerking blijft mogelijk in bestemmingsplan Oss

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.