Barometer Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Bekijk de infographic

De Barometer Duurzame landbouw geeft een beeld van de ontwikkelingen de afgelopen decennia en vergelijkt Noord-Brabant met Nederland als geheel. Hiermee ontstaat een beeld van de sterke en zwakke punten van de Brabantse landbouw. Hier wordt nadrukkelijk geen waardeoordeel aan verbonden. Het is de bedoeling deze informatie periodiek (per 2 à 4 jaar) te actualiseren.

Visie op de landbouw

In het Brabantse bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’ hebben Gedeputeerde Staten aangekondigd samen met de Brabantse samenleving een visie op de landbouw te gaan formuleren in het perspectief van 2030. Ter voorbereiding daarvan hebben GS Wageningen Economic Research gevraagd de huidige situatie feitelijk in beeld te brengen. Dit heeft geresulteerd in de Barometer Duurzame Landbouw Noord-Brabant.

Contact

Barometer Duurzame landbouw in Noord-Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.