Zestig procent aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij uit Noord-Brabant

Dit heeft het ministerie van LNV gemeld aan de provincie Noord-Brabant. Vanuit Limburg en Oost-Nederland zijn respectievelijk 102 en 96 aanvragen binnengekomen. De relatief grote interesse vanuit Noord-Brabant bleek al eerder uit een inventarisatie in diverse gemeenten en verrast dus niet. Zowel Limburg als Noord-Brabant hebben veel geïnvesteerd in communicatie over de regeling.

Het aantal aanmeldingen voor de subsidieregeling overtreft waarschijnlijk het huidige rijksbudget voor de regeling. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): “Voor boeren is het een emotioneel besluit om hun bedrijf te stoppen. Ik hoop dan ook dat het Rijk hier begrip voor heeft en extra geld in de warme sanering investeert. Ik wil dat zoveel mogelijk varkenshouders die zich hebben aangemeld de gelegenheid krijgen om een nieuwe toekomst in te gaan.”

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is op 15 januari gesloten. De regeling is opgesteld door het ministerie, provincies, gemeenten en de sector en draagt bij aan het verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. Daarnaast draagt de Srv bij aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak. Varkenshouderijlocaties die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Door deel te nemen aan de regeling kunnen varkenshouders een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht, daarmee beëindigen zij hun bedrijf. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

Als de aanmelder voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt er op basis van de geuroverlast een selectie gemaakt: varkenshouderijen met de hoogste geurscore maken het eerste aanspraak op de subsidie. Er wordt nog bekeken of alle aanvragen die voldoen aan de criteria gehonoreerd kunnen worden. Het streven is om varkenshouders die zich hebben aangemeld binnen 13 weken uitsluitsel te geven over de toewijzing van de subsidie. Bij deelname aan de regeling zullen zij in het tweede kwartaal van 2020 beginnen met het afbouwen van de bedrijfslocatie. De eerste resultaten m.b.t. het verminderen van geuroverlast worden naar verwachting in de loop van 2021 zichtbaar, dan staan de dieren niet meer in de stallen en is de mest opgeruimd.

De provincie, gemeenten en de sector werken samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan een duurzame en vitale varkenshouderij. Varkenshouders die willen stoppen ontvangen ondersteuning, veehouders die juist willen doorgaan krijgen hulp dat op duurzamere wijze te doen. Zij kunnen in Noord-Brabant al langere tijd een beroep doen op een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen verminderen. Ook wordt wordt in het voorjaar van 2020 en landelijke regeling hiervoor opengesteld en veehouderij-breed ingezet.

Contact

Zestig procent aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij uit Noord-Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.