Gedeputeerde Staten hebben in juli 2018 een verzoek geweigerd van de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten om de onherroepelijke natuurvergunning voor deze varkenshouderij in te trekken. De rechtbank heeft dit besluit van GS vernietigd. In de uitspraak geeft de rechtbank aan dat er een nieuwe beoordeling moet worden gemaakt. Deze nieuwe beoordeling kan volgens de rechtbank aanleiding zijn de vergunning in te trekken.

Nieuwe beoordeling

De uitspraak van de rechtbank biedt een mogelijkheid om de vestiging van een groot varkensbedrijf pal naast natuurgebied Kampina opnieuw te beoordelen. Met uitzondering van de initiatiefnemer proberen inmiddels alle partijen (inclusief de gemeente) de komst van een groot varkensbedrijf op deze locatie te voorkomen. Ook door de provincie wordt dit initiatief vanuit het maatschappelijk oogpunt ongewenst geacht.

Streven naar verlaging stikstofdepositie

GS spannen zich in om de stikstofdepositie op natuurgebieden serieus te verlagen (onder meer via de besluiten van 2017 inzake de transitie van de veehouderij). Ook de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS van 29 mei jl. onderstreept de noodzaak van verdergaande depositieverlaging.

Bijzondere situatie rond onherroepelijke vergunning

De rechtbank geeft aan dat een nieuwe beoordeling van het betreffende initiatief moet plaatsvinden. GS nemen in overweging dat het uitgangspunt van de nationale rechtspraak is dat rechten uit onherroepelijke vergunningen gerespecteerd worden. GS zijn echter van mening dat hier sprake is van een bijzondere situatie van een langdurig ongebruikte vergunning met een effect op een zwaarbelast Natura 2000-gebied.

GS zullen dus een nieuw besluit nemen. Vanwege het unieke karakter van dit vergunningstraject verwachten Gedeputeerde Staten geen precedentwerking voor andere ondernemers met een onherroepelijke Natuurbeschermingswet-vergunning.

Andere partijen zullen mogelijk wel in hoger beroep gaan. In dat geval zullen Gedeputeerde Staten de uitkomst hiervan afwachten voordat zij een besluit nemen.

Contact

Provincie niet in hoger beroep in zaak varkensbedrijf in Oirschot

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.